Digital Markedsføring

Av Jan-Christian   

Digital Markedsføring

Av Jan-Christian   

Digital markedsføring inkluderer både betalte annonser og egenprodusert innhold. Felles for dem begge er at de skal sende potensielle kunder til din bedrifts nettside. For å lykkes med digital markedsføring må også nettsiden kunne håndtere denne trafikken.

Digital Markedsføring

Digital markedsføring inkluderer både betalte annonser og egenprodusert innhold. Felles for dem begge er at de skal sende potensielle kunder til din bedrifts nettside. For å lykkes med digital markedsføring må også nettsiden kunne håndtere denne trafikken.

Det er mange fallgruver man kan gå i. Denne artikkelen går gjennom alle aspektene du bør vite om digital markedsføring. Fra hvor omfattende digital markedsføring ulike forretningsvirksomheter trenger til betalt annonsering og søkemotoroptimalisering.

Til slutt får du forklart hvordan nettsiden og en eventuell nettbutikk må være satt opp for å håndtere innkommende trafikk.

Virksomheter har ulike behov for digital markedsføring

Nettsider skal tjene en forretningsfunksjon, for eksempel:

• Finne kontaktinformasjon
• Informasjon om produkter og tjenester
• Kjøpstransaksjoner eller gjøre avtaler
• Tiltrekke potensielle kunder

Ikke alle virksomheter trenger en nettside som gjør alt dette.

Målet med nettsiden din bestemmer hva du trenger og kostnadene for utvikling.

To Forretningseksempler

For å beskrive ulike behov for digital markedsføring kan man bruke to eksempler.

Lokal virksomhet

En lokal etablert virksomhet i en liten by har ofte de fleste kundene de trenger. Det er liten mulighet for å tiltrekke seg mye ny trafikk online.

Målet med å etablere en nettside er å tilfredsstille behovene til den eksisterende kundebasen, som kontaktinformasjon, samt oversikt over produkter og tjenester.

En slik virksomhet trenger i liten grad å gjøre kundetransaksjoner over nettsiden. Den har lite behov for å tiltrekke seg nye kunder gjennom søkemotoroptimalisering eller digital markedsføring.

Virksomhet med skaleringsmuligheter

Virksomheter med skaleringsmuligheter har eller kan tiltrekke seg kunder som ikke er bundet til et begrenset geografisk område. De kan tilby tjenester og varer over et geografisk større område gjennom digital markedsføring.

Det kan være salg av digitale produkter eller tjenester, varer som kan sendes eller tilreisende fra et publikum fra et geografisk stort område.

Bedrifter med skaleringsmuligheter kan bygge større kundebaser gjennom digital markedsføring.

For å lykkes med en digital markedsføringsstrategi må nettstedet evne å

1. tiltrekke seg online trafikk
2. konvertere besøkende til betalende kunder
3. håndtere ordre online gjennom en nettbutikk

Mange som ønsker å starte nettbutikk eller nettside fokuserer mye på det tekniske ved webdesign, men dette er den enkleste og rimeligste delen av nettutviklingen.

Den store utfordringen i webutvikling er å tiltrekke seg relevant trafikk og konvertere besøkende til betalende kunder. Ingen av disse gjøres utelukkende gjennom webdesign.

Digital Markedsføring – Alternativer

For å selge varer og tjenester over nett må man øke tilsiget av potensielle kunder til nettstedet. Dette gjøres gjennom digital markedsføring som:

• Betalte sosiale medier (SoMe)
• Betalt søketrafikk
• Organisk trafikk (søkemotoroptimalisering eller SEO)

 

Reklame Sosiale Medier

Betalte Sosiale Medier

På sosiale medier kan man lage bilder, video eller tekst som legges ut på bedriftens egen side på det aktuelle sosiale mediet.

Sosiale medier bruker en algoritme som viser disse innleggene til ca. 5-15% av bedriftens egne følgere. Dersom bedriften ønsker å vise innlegget til flere av sine egne følgere, eller andre demografiske grupper som ikke allerede følger kan man betale for slike utvidede visninger.

Generelt sett er annonsering via sosiale medier billigere jo mer populære innleggene er blant gruppene man ønsker å treffe.

Sosiale medier innen digital markedsføring fungerer spesielt godt på to områder;

1. Merkevarebygging –Man gjør sin tjeneste kjent for potensielle kunder. Man forsøker å treffe demografiske grupper som statisk sett vil ha en interesse for de tjenester du tilbyr. De har likevel kanskje ikke behovet ditt produkt i det øyeblikket de ser reklamen.

2. Oppfølging av interesse – Når en person har besøkt nettsiden til en bedrift kan man legge en sporingspiksel på kundens nettleser. Kunden kan da identifiseres når de besøker et sosialt medium (eks. Facebook). Slik kan man rette reklame mot kunder som har besøkt nettsiden, men ikke gjennomført kjøp. «Varme» potensielle kunder som allerede har vist interesse for produktet kan minnes på sin interesse.

Reklame i sosiale medier tilbyr en løs potensiell kundeassosiasjon mellom ditt produkt/tjenester og personen som ser annonsen.

Vi sier at assosiasjonen er løs fordi reklamen rettes mot personer som passer en kundeprofil, men ikke nødvendigvis har vist interesse for produktet (bortsett fra dersom kunden har besøkt nettstedet ditt).

 

Betalt søk

Betalt Søk

Innen betalt søketrafikk har man en sterk potensiell kundeassosiasjon fordi annonsen vises til en person som søker etter akkurat det du selger.

Man betaler for hvert klikk til nettsiden fra søkemotoren. Slike annonser har stort potensial for å føre til salg.

 

Gratis Organisk Søk

Gratis Organisk Søketrafikk

Gratis organisk søketrafikk betyr at nettstedet er å finne i de samme søkeresultatene som beskrevet ovenfor, men trafikken dette genererer betaler man ikke for.

Prosessen og «kunsten» med å posisjonere nettsteder «naturlig» i søkeresultatene kalles søkemotoroptimalisering, og er forkortet til SEO etter det engelske begrepet Search Enging Optimalization.

Mer om Søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering er en ettertraktet del av digital markedsføring fordi det kan skaffe mye «gratis» trafikk til nettstedet. God posisjonering på søk er noe de aller fleste instinktivt forstår betydningen av, men som få forstår hvordan man oppnår, inkludert mange profesjonelle aktører.

SEO er ingen eksakt vitenskap. Søkemotorene tilbyr ikke en «oppskrift» for hvordan man posisjonerer seg, annet enn å si at man må lage kvalitetsinnhold som nettbrukerne setter pris på.

Dette gir rom for mange aktører å selge inn SEO tjenester/produkter som isolert sett ikke kan gi resultater.

Selv om der ikke eksisterer et svar med to streker under, så er SEO godt forstått gjennom erfaringer og forskning.

SEO «Oppskriften»

For å kunne plassere en underside i en resultatliste for et søkeord må man være bevisst på hvilket ord eller setning som det søkes på og som man ønsker å treffe.

Man bruker dedikert programvare som sporer trafikk og konkurranse rundt søkeord. Da kan man analysere hvilke ord/setninger som er attraktive for SEO.

 

Lite konkuranse om søkeord
Søkeord med lite konkurranse

 

Når flere nettsider bruker samme søkeord konkurrerer de om plasseringen på resultatsiden for det ordet/setningen.

Lite tilgjengelige søkeord
Søkeord med stor grad av konkurranse

Kvalitet på innhold og nettstedenes popularitet kan gjøre konkurransen vanskelig, særlig i en bedrifts oppstartsfase hvor nettstedet ikke ennå er anerkjent.

Når man vet hvilket søkeord/setning man vil arbeide med videre så skriver man en artikkel som svarer til dette ordet eller setningen. SEO teknikk brukes slik at søkemotorene forstår hvilke søk som nettsiden skal vises på.

Grovt sett kan man si at det er tre faktorer avgjør suksessfull resultatplassering:

1. Kvalitet – Dersom brukerne er fornøyde med innholdet vil de bruke tid på å lese det. Søkemotorene plukker opp at brukeren ikke umiddelbart returnerer til søkemotoren. Dette indikerer at de fant det de lette etter.

2. Popularitet – Når andre nettsteder velger å lenke til ditt nettsted tolker søkemotorene dette som at din nettside leverer god kvalitet.

3. Teknisk – Nettstedet må være brukervennlig i den forstand av at det er raskt og attraktivt for de besøkende. Hvis ikke vil kundene returnere til søkemotoren og svekke rankingen. Store og trege nettsteder er i tillegg ressurskrevende for søkemotorene å gjennomsøke noe de ikke liker godt.

Webutviklere som påstår å selge SEO-optimaliserte nettsteder presenterer ofte noen få av de tekniske webdesign-elementene som er viktige for SEO som fullverdige SEO løsninger.

De forteller sjelden at dette alene ikke fungerer i en fullstendig SEO strategi.

Hvorfor investere i SEO?Å generere kvalitetsinnhold som kan tiltrekke seg gratis trafikk er en investering man må legge ned i før man kan høste fruktene. Der finnes ingen garantier for hvor mye trafikk man til slutt vil få og det er relativt kostbart å investere i SEO innhold.

Hvorfor og når bør man da investere i SEO?

Søkemotoroptimalisert innhold kalles også for «online eiendom» fordi man gjør en forhåndsinvestering som på sikt gir avkastning.

Strategisk analyse av potensiale for SEO innhold kan vise at det ligger stort potensiale i søkemotortrafikken.

Om investeringen er verdt risikoen kommer ofte an på:

• hvor mye potensiell trafikk man kan oppnå
• hvor vanskelig det er å posisjonere seg
• hvor stor profittmarginen er per kjøp

Noen markeder er underutviklet på nett og kan være lett tilgjengelige for SEO. Slike markeder har stort potensial ved bruk av digital markedsføring og kan være verdt investeringen.

Normalt sett vil det være gunstig med en strategi for digital markedsføring som inneholder en miks av både SEO og betalt annonsering.

Liste over potensielle søkeord
Liste over potensielle søkeord med søkevolum og vanskelighetsgrad

Nettsiden skal selge

Mange skaffer seg en nettside. Noen starter en kampanje med digital markedsføring. De promoterer produktene sine i sosiale medier og betaler for søk.

Kanskje mange besøkende kommer til nettsiden deres.

Dersom nettsiden ikke er profesjonelt bygget og designet for å veilede brukeren frem til et salg så opplever mange at de besøkende ikke blir værende lenge på nettstedet.

Salgsfunnel

En salgsfunnel er den mentale tilstanden den besøkende er i når de besøker nettstedet. For hvert steg faller brukere av og forlater nettstedet. På en godt designet nettside vil kun 1-2% av brukerne gjennomgå alle 5 stegene og lede til et salg.

Kort fortalt beskriver en salgsfunnel hvordan en bruker først må bli oppmerksom på noe før man blir interessert. Deretter evaluerer man om produktet er riktig og om bedriften er til å stole på, før en avgjørelse blir tatt og man gjennomfører en kjøpshandling.

Hjemesider må utvikles ut fra at brukeren gjennomgår de mentale stegene i denne rekkefølgen.

Salgsfunnel

Dersom man, for eksempel, går rett til detaljene om produktet så fort brukeren kommer til nettstedet vil man ikke først fange kundens interesse.

Man kan også miste kunden når etter en positiv kjøpsavgjørelse dersom man ikke gir kunden mulighet til å ta avgjørelsen eller gjør kjøpsprosessen så lang eller komplisert at kunden gir opp og forlater.

Gode grunner til IKKE å kjøpe fra deg?

Bedriftseiere er lidenskapelig opptatt av sine produkter. De vet hvorfor de er best og hvorfor alle bør kjøpe akkurat deres produkter, men besøkende vet ikke dette.

Setter man seg i den besøkendes situasjon så forstår man at fra deres perspektiv er det i utgangspunktet ingenting spesielt ved deres besøk på din nettside.

For den besøkende er din nettside en av mange tusen andre nettsteder de besøker. De aller fleste mennesker er utålmodige og vil ikke kaste bort tid. Dette er grunnen til at man bruker stor grad av intuisjon første gangen de besøker (og bedømmer) ett nettsted.

Man er i utgangspunktet skeptisk. Ubevisst ser man etter diskvalifiserende elementer som bekrefter mistanker om manglende profesjonalitet. Alt som «ikke føles riktig» vil føre til et raskt klikk på tilbake-knappen. Statistisk sett kommer de aldri tilbake.

Uprofesjonelt og lite intuitivt oppsett, fargevalg, mangel på symmetri, uheldig bildebruk eller for lang nedlastingstid kan alle bety bortkastede salgsmuligheter.

Dersom nettsiden likevel består førsteinntrykket, vil kunden i neste omgang vurdere om produktet samsvarer med forventningene. Misforhold mellom annonsen/søkerteksten (forventingene) og kundens behov vil også føre dem bort. Mange betaler derfor mye for uinteresserte besøkende.

Hva betyr dette for deg?

Nettside

Hvis du vil tiltrekke kunder gjennom digital markedsføring, trenger du en hjemmeside som kan konvertere innkommende trafikk til et salg, ellers er all annen innsats bortkastet.

Det er viktig å investere i en webutvikler som forstår grunnleggende markedsføring, samt webdesign og online kundepsykologi.

Tiltrekke seg online trafikk

Man kan utvikle innhold som gjennom søkemotorene leder trafikk til nettsiden eller betale for trafikk gjennom annonser.

Da er det viktig at nettsiden kan håndtere den innkommende trafikken.

For ambisiøse bedriftseiere som er villige til å investere i online, vil de gå for å etablere «online eiendommer» i form av søkemotoroptimaliserte artikler som kan føre organisk trafikk til siden.

Hvis man bestemmer seg for å bygge «online eiendom» og gjør det med suksess, er denne trafikken så verdifull at den senere kan selges til bedrifter som en klient som produserer eiendeler.

Jan-Christian

Jan-Christian har to bachelorgrader med allsidig nedslagsfelt innen Økonomi, Organisasjon, IT, Markedsføring, Historie, Statsvitenskap og Helse. Han har siden 2007 arbeidet med utviklingen av mer enn 20 forskjellige bedrifter i inn- og utland som både entreprenør og konsulent. Han behersker selv webdesign, -utvikling, forretningsutvikling, søkemotoroptimalisering og online markedsføring.